Solcelleanlæg
25.10.2022

Sol og Vind Lammefjord

Onsdag den 26. oktober kl. 18.00-21.00 holder vi et borgemøde om projekterne for Sol- og Vindpark på Lammefjorden på Asnæs skole, Stadionvej 6 i Asnæs.

På borgermødet vil de to projekter blive præsentereret og der kan naturligvis stilles spørgsmål. Mødet starter med en gennemgang af solparken og ca. kl. 19.50 skiftes over til vindparken. 

Alle er velkomne og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. 

Baggrund

Odsherred Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg besluttede på deres møde den 7. juni 2022 at iværksætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan for et ca. 135 ha stort solcelleanlæg på Lammefjord.

Inden kommunen går i gang med arbejdet, har man en idéfase, hvor offentligheden kan fremsende sine idéer og forslag (læs mere i idéfolderen Solpark Lammefjord v. Rute 21).

For at undersøge alle projektets miljøpåvirkninger, skal der laves en miljøvurdering. For at være sikker på at miljøvurderingen tager alle relevante forhold med, er der lavet et såkaldt afgrænsningsnotat. I notatet er det beskrevet, hvilke miljøforhold der vil blive undersøgt. Hvis du synes der mangler nogle forhold, skal du skrive det til os som et høringssvar.

Se mere på borgernet.odsherred.dk