Temamøde om ensomhed, 27.9.2022
20.01.2023

Temamøde: Kom og vær med til at give arbejdet med ensomhedsstrategien en god start

Trivsels-, Sundheds-, og Forebyggelsesudvalget i Odsherred byråd inviterer til temamøde om ensomhedsstrategien den 20. februar 2023 kl. 19.00-21.00 på Rådhuset i Højby

På dette møde sætter vi den kommende ensomhedsstrategi på dagsordenen. Kom med dine input til kommissoriet for det udvalg, der skal udarbejde en ensomhedsstrategi i Odsherred Kommune.

Kommissoriet skal give udvalget gode rammer og et godt afsæt for at kunne udarbejde en strategi, der får reel betydning for at nedbringe ensomhed i Odsherred.

Mødet afholdes i kantinen på Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby den 20. februar 2023 kl. 19.00-21.00. Der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne.

Mødet foregår som en blanding af fælles drøftelser og dialoger i mindre grupper.

Baggrund

Alt for mange og i alle aldersgrupper slider med ensomhed. Derfor skal der udarbejdes en ensomhedsstrategi, der skal komme med bud på, hvordan vi kan løse udfordringen med ensomhed i Odsherred. Arbejdet med ensomhedsstrategien vil hvilke dels på et kommissorium, dels på de tidligere afholdte temamøder, hvor en lang række borgere har budt ind med idéer til, hvordan vi knækker ensomheden i Odsherred.

Vel mødt.

Venlig hilsen Trivsels-, Sundheds-, og Forebyggelsesudvalget

Tilmelding senest onsdag den 15. februar 2023