Byfornyelsesprogram for Asnæs
02.06.2023

Vær med til historisk byvandring i Asnæs' gamle bymidte

Byfornyelsen i Asnæs inviterer til en byvandring lørdag den 24. juni 2023 kl. 13-14 med fokus på den bymæssige udvikling, der har formet kulturmiljøet i den gamle bydel i Asnæs - omkring stationsområdet, Enghaven og Storegade/Aksens Have - og hør mere om den aktuelle byfornyelse.

Inspireret af den kommende åbning af Odsherred Lokalarkiv i Aksen, vil byfornyelsen i forlængelse af åbningsarrangementet facilitere en byvandring ned gennem Enghaven, mellem Aksens Have og Asnæs Station.

På turen vil Dragsholm Lokalhistoriske Forening give et historisk indblik i området, med særligt fokus på stationsbyens opblomstring fra den sidste halvdel af det 19. århundrede og den medfølgende udvikling i den stationsnære bymidte.

Turen afrundes på ’Ibs Plads’ overfor stationen, hvor byfornyelsen vil fortælle lidt om de tre opstartede indsatser og den igangværende trafik- og byrumsafprøvning i Enghaven samt om muligheden for at søge midler til bygningsfornyelse. Med fokus på hvordan byfornyelsens indsatser hænger sammen med den historiske udvikling i Asnæs reflekteres der over, hvad der generelt sker i de mindre stationsbyer og hvor udviklingen bevæger sig hen i fremtiden.

Vi starter turen ved Peter Hesks skulptur i Aksens Have og håber at se mange til arrangementet.

Venlig hilsen

Asnæs Byfornyelse

Byrums- og trafikafprøvning i Asnæs

Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
Byfornyelse Asnæs Odsherred Kommune
1 / 0

Vil du vide mere om trafik- og byrumsafprøvningen i den gamle bydel?

Afprøvningen undersøger potentialerne for området, med forsøgsordninger for trafikregulering i Enghaven med ensretning fra Storegade mod Rådhusvej, afmærkede parkeringszoner og nye grønne byrum.

Afprøvningen er midlertidig og varer 6 uger fra den 11. maj 2023 til 26. juni 2023.

Hvad der konkret afprøves:

TRAFIKTILTAG:

  • Ensretning for biler og cykler fra Storegade mod Rådhusvej
  • Definering af vejarealets bredde langs stationsbygningen

PARKERING:

  • 3 pladser i den nordlige ende med 30 min tidsbegrænsning på hverdage ml. 8-20, og weekender ml. 8-14
  • 17 pladser syd for Asnæs Kirkevej ned mod Rådhusvej med 2 timers tidsbegrænsning på hverdage ml. 9-18. Tidsbegrænsningen gælder ikke i weekender

OPHOLD OG OPLEVELSER:

  • 7 grønne lommer og blomsterkasser langs Enghaven, eksisterende opholdsnicher underbygges af lyd- og lysværk i perioden
  • Pladsdannelse på ’Ibs Plads’ indrettet med kabeltromler til ophold samt gavludsmykning

Afprøvningen følges op af en spørgeskemaevaluering, fokusgruppeinterviews samt trafiktællinger i området.

Afprøvningerne er udviklet på baggrund af en borgerinddragelsesproces hvor byen har været inviteret til borgermøde, workshop samt projektgruppearbejde.

Har du lyst til at medvirke i et fokusgruppeinterview?

Vi søger deltagere til fokusgruppeinterviews den 20. juni 2023

Vi hører gerne fra dig hvis du:

  • Er beboer eller erhvervsdrivende i Enghaven eller det omkringliggende område
  • Er bruger af det offentlige rum i den gamle bymidte, herunder stationen, Enghaven og Aksens Have
  • Repræsenterer en forening i Asnæs
  • Tager en uddannelse i Asnæs

Henvendelse mærkes ’fokusgruppe byfornyelse’ og rettes til plan@odsherred.dk senest den 15. juni 2023.