Lægdommer
21.12.2022

Vil du være lægdommer?

Nu kan du ansøge om at blive lægdommer.

Du kan nu være med til at bestemme, om en tiltalt er skyldig eller ej. Der er nemlig åbent for ansøgning til hvervet som lægdommer på kommunens såkaldte grundliste i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Som lægdommere - i daglig tale domsmand eller nævning - forpligter vi os for en periode på fire år og skal i gennemsnit medvirke i fire retssager om året. Du hjælper de juridiske dommere med en stemme direkte fra befolkningen. Og din stemme tæller lige så meget som de juridiske dommere, når I først afgør skyldsspørgsmålet og eventuelt også straffen.

Det er en rigtig spændende opgave med ansvar og stor betydning for samfundet. Du kan blive indkaldt som nævning eller domsmand i din byret og landsretterne i straffesager.

Du skal kunne leve op til følgende krav:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have en ren straffeattest
  • Du skal have stemmeret i Danmark
  • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
  • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder
  • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • Du må ikke være præst i Folkekirken eller andre trossamfund

Lønnen er 1.100 kroner om dagen.

Læs flere detaljer om at være lægdommer på domstolenes hjemmeside.

Du kan også prøve domsmandsspillet for at få en idé om, hvad det hele handler om.

Meld dig som lægdommer

Du kan melde dig som lægdommer via formularen på vores temaside.