Folkeoplysningsloven

Læs mere om folkeoplysningsloven, samt hvilke betingelser og vilkår, der gør sig gældende for at modtage tilskud til folkeoplysende, frivillige foreninger.

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver de betingelser og vilkår, der er for at modtage tilskud til folkeoplysende, frivillige foreninger.

Formålet med den den frie, folkeoplysende virksomhed er, med respekt for forskellige holdninger, at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

Loven beskriver særligt rammerne for to typer foreninger, aftenskoler og folkeoplysende foreninger. Derudover fastsætter loven også rammerne for daghøjskolerne og folkeuniversitetet.

Vil du vide mere?

Den første Folkeoplysningslov blev vedtaget i 1990, hvor den erstattede Fritidsloven af 1969. Den seneste revision blev foretaget i 2016 og trådte i kraft 1. januar 2017.