Inflationspulje

DGI udbyder i samarbejde med Odsherred Kommune en pulje på 200.000 kr., der er målrettet forskellige foreningsaktiviteter for børn og unge, hvis familier har været ramt af inflation.

Pulje OK 2024 – 'Flere børn og unge i Odsherreds foreninger'

I en tid med stigende priser og de begrænsninger det kan medføre, ønsker DGI i samarbejde med Odsherred Kommune at understøtte foreningerne i Odsherred, så flere børn og unge får mulighed for at blive en aktiv del af foreningslivet i Odsherred. DGI har oprettet en pulje på 200.000 kr., og har i samarbejde med Kultur og Fritid udarbejdet retningslinjer for puljen.

I forbindelse med et ansøgt tilskud, indgår den pågældende forening en aftale med DGI om at tilskuddet anvendes til de ansøgt formål indenfor tidsperioden og at de efterfølgende aflevere en kort beskrivelse af indsatsen. Der er løbende ansøgning og behandling af disse ud fra først-til-mølle-princippet.
For at ansøge puljen skal foreningen være en idrætsforening og være medlem af DGI (det er gratis første år og nemt at melde sig ud og ind).

Der er udvalgt følgende indsatsområder, som man kan søge tilskud til (brug det digitale ansøgningsskema):

Indsatsområder

Kom til inspirationsaften!

Kom til en inspirerende aften, hvor DGI dykker ned i, hvordan man kan opstarte familieidræt og forskellige trivselsfremmende tiltag. Der vil også være information om, hvordan man kan søge om tilskud fra Inflationspuljen til aktiviteterne.

Inspirationsaftenen finder sted onsdag den 16. juni kl. 17.15-20.45 i Aksen i Asnæs. Det er muligt at deltage i hele eller dele af programmet, alt efter hvad man har interesse i.

Programmet ser således ud:

17.15-18.45: Få gang i familien

Få gang i hele familien! Kom og hør om, hvordan andre foreninger har engageret hele familien. Vi gennemgår dos and don'ts i familieidræt og diskuterer, hvilke rammer, tidspunkter og rekvisitter der er nødvendige for at starte familieidræt op. Vil I gerne engagere flere forældre i jeres forening? Så mød op og få nogle gode tips med hjem.

18.45-19.15: Spisepause

19.15-20.45: Trivselsfremmende tiltag

Man skal have lyst til at komme igen! Kom og hør om, hvordan man kan arbejde med trivsel i foreningen. Aktiviteten tiltrækker, men fællesskabet får os til at blive. Hvad kan vi gøre for at sikre, at medlemmer og frivillige gerne vil komme igen? Hør om andres erfaringer og få inspiration til, hvad I kan gøre i jeres forening.

Tilmelding kan sendes til foreningskonsulenter@odsherred.dk. Af hensyn til indkøb af sandwich, må I meget gerne skrive, om I deltager i spisningen.

Kultur- og Foreningskonsulent

Ida Dreboldt Kofoed-Hansen