Udviklingspuljen

Udviklingspuljen støtter nye initiativer, udviklings - og samarbejdsprojekter samt enkeltarrangementer på folkeoplysningsområdet.

Om Udviklingspuljen

Formål med Udviklingspuljen er at støtte nye initiativer, udviklings - og samarbejdsprojekter samt enkeltarrangementer m.v. på folkeoplysningsområdet. I 2024 indeholder puljen 100.000 kr.

Puljen er åben for ansøgninger fra såvel organiserede som uorganiserede aktører, der er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Ved uorganiserede aktører forstås aktører, som ikke er organiserede i foreningsregi med vedtægter. Enkeltpersoner kan ikke søge. Ligeledes kan der heller ikke søges til igangværende eller afholdte begivenheder.

Puljen kan ikke anvendes til finansiering af aktiviteter, der normalt betragtes som hjemmehørende i andet regi end folkeoplysning, ligesom udvidelse af hidtidige aktiviteter i foreningerne vil blive henvist til tilskud fra de generelle tilskudsordninger (Aktivitetstilskud, Lokaletilskud og Tilskud til frivilligt socialt arbejde).

Ansøgningsfrist:

  • Den 1. maj 2024
  • Den 1. oktober 2024

Ansøgninger under 5.000 kr. behandles løbende.

Søg Udviklingspuljen

HER

Foreningskonsulent

Rune Sørensen