Aftenskolekalender

Her kan du se en årsoversigt med beskrivelse af de forskellige afleveringer og fristerne for disse. De specifikke datoer tilgår primo november 2023.

Medio december

  • Ansøge om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
  • Ansøgning om lokaletilskud

Ultimo november

  • Aflevere erklæring om indhentelse af børneattester

Medio januar

  • Indsende dokumentation vedr. tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning

Medio februar

  • Indsende opgørelse over deltagere fra andre kommuner
  • Indsende regnskab og redegørelse for brug af 10 %-midler til debatskabende aktiviteter
  • Indsende liste over deltagere på hold, som indgår i tilskudsberegningen
  • Indsende erklæringer vedr. deltagere, som har indgået i tilskudsberegningen som handicappet

Primo april

  • Indsende afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Foreningskonsulent

Rune Sørensen