Afslag på tilskud og lokaler

I henvisning til Folkeoplysningsloven kan der her på siden findes foreninger, der har fået afslag på lokaler og tilskud.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre en liste over foreninger, der har fået afslag på tilskud og lokaler. Det gælder også foreninger, som vi stiller krav til om tilbagebetaling fx hvis foreningens formål eller adfærd er imod eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.