Fritidspas

Fritidspasset er til udvalgte børn og unge, som kan bruges til at betale aktiviteter, ture og arrangementer i folkeoplysende foreninger i Odsherred Kommune.

Fritidspasset kan anvendes til at dække ét kontingent i foreninger i Odsherred Kommune eller til betaling af aktivitet i Odsherred Musikskole eller Ung i Odsherred.

Når kontingentperioden er udløbet, er det muligt at få tildelt et fritidspas mere til en ny aktivitet. Folkeoplysningsudvalget har nu besluttet, at et barn kan få udstedt ét fritidspas til et kontingent af gangen, som dækker det fulde kontingent. Altså hvis barnet vil gå til svømning i foråret, så dækker passet hele forårs kontingentet. Vil barnet om efteråret gå til gymnastik, så kan de, hvis der er penge nok i Fritidspas-puljen, få et fritidspas der dækker dette.

Fritidspas

Kultur- og Foreningskonsulent

Ida Dreboldt Kofoed-Hansen