Unge kvinde på vandscooter.

Vandscootere

Vandscootere må kun sættes i vandet ved kysten uden for badestrande, naturbeskyttelsesområder, men du må gerne søsætte fra havnene i Odsherred.

Når man vil sejle på vandscooter eller jetski, som det også hedder, skal man huske færdselsreglerne på vandet for denne type fartøj.

Hvor må man sejle?

I Kattegat og Isefjorden, men kun uden for badeområder og naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).

Hvor hurtigt må man sejle?

I havnene - maks. 3 knob

0-300 m fra kysten - maks. 5 knob vinkelret fra kysten

Mere end 300 m fra kysten - ingen hastighedsbegrænsning, men sejl sikkert.

Hvem bestemmer det her?

Staten har lavet en bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v., som kort sagt bestemmer, hvor vandscootersejlads må foregå. Se link til bekendtgørelsen nedenfor.

Byrådet kan dog undtagelsesvis og efter ansøgning give dispensation fra reglerne efter en konkret vurdering til "arrangementer af interesse for almenheden", eksempelvis vandskisport-konkurrence.

Hvis reglerne overtrædes anmelder kommunen det til Midt- og Vestsjællands Politi, og overtrædelse kan medføre bøde. Ser man selv en overtrædelse kan man også som privatperson anmelde ulovligheden direkte til politiet.

Forsikringen dækker ikke

En eventuel forsikring på en vandscooter dækker ikke, hvis man sejler i et af de områder, hvor sejlads er forbudt.

Kontakt havnene

Odsherred Havne
Nykøbing, Odden og Rørvig havne
Havnekontoret
Snekkevej 9 A
4500 Nykøbing Sj

odsherredhavne@odsherred.dk

70 20 38 38

#1 Administrationen
#2 Nykøbing Sj Havn
#3 Rørvig Havn
#4 Odden Havn