Idrætshaller

Odsherred Kommune har ni kommunale idrætshaller samt to selvejende fritidscentre, som kommunen har indgået driftsaftaler med. Her får du en oversigt over Odsherred Kommunes haller.

OBS! Legionella-fund i kommunale haller

Odsherred Kommune igangsatte en analyse af brugsvandet i de kommunale haller og svømmehaller. Resultatet af analyser af Legionella-bakterier i kommunens haller og svømmehaller medfører nu lukket badefaciliteter i Asnæs og Nykøbing efter fund.

Asnæs Hallen

  • Omklædningsrum og brusefaciliteter er genåbnet i Asnæs Hallen.

Willemoes-hallen Sjællands Odde

  • Der er konstateret Legionella-bakterier langt over grænseværdierne i bruseren i Willemoes-hallen på Sjællands Odde.
  • Adgang til brug af badefaciliteterne lukker derfor indtil videre. Odsherred Kommune har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Der igangsætter nu en undersøgelse af anlægget og skyller systemet igennem med 70 grader varmt vand – og tester herefter brugsvandet igen.
  • Der er endnu ikke en tidshorisont for, hvornår omklædningen og brusefaciliteterne kan tages i brug af børn og øvrige brugere igen.

Nykøbing Idrætshal

  • Der er ikke længere forhøjede Legionella-tal i vandprøverne fra idrætshallen i Nykøbing Sj, hvorfor omklædningen åbner igen fra torsdag den 2. marts 2023.

Idrætshaller i Odsherred

Tiltag i idræts- og svømmehaller

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på deres møde den 11. oktober 2022 en række energibesparende tiltag i kommunens idræts- og svømmehaller. Efterfølgende er det dog besluttet, at alle omklædningsrum samt hal 2 i Nykøbing alligevel holdes åben.

De stigende priser på især gas og el øger kommunens driftsomkostninger. Det er især energiudgifterne på idræts- og svømmehaller, der er steget voldsomt. Halområdet kan på nuværende tidspunkt konstatere et væsentligt merforbrug på grund af de stigende energipriser. Derfor besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget i Odsherred Kommune at indføre en række tiltag (indtil videre for 2022), der skal sænke energiforbruget og omkostningerne:

  • Badetemperatur bliver sænket med 1 grad i alle bassiner i alle svømmehaller
  • Vig Svømmehal lukker for offentlig adgang, men holdes åben for foreninger og skoler
  • Saunaer i alle svømmehaller bliver slukket (trådte i kraft 1. oktober 2022)

Ændringerne træder i kraft fra og med lørdag den 15. oktober 2022.

Yderligere oplysninger

Preben Nielsen, 30 56 00 18