Idrætshaller

Odsherred Kommune har ni kommunale idrætshaller samt to selvejende fritidscentre, som kommunen har indgået driftsaftaler med. Her får du en oversigt over Odsherred Kommunes haller.

OBS!

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på deres møde den 11. oktober 2022 en række energibesparende tiltag i kommunens idræts- og svømmehaller. Efterfølgende er det dog besluttet, at alle omklædningsrum samt hal 2 i Nykøbing alligevel holdes åben.

De stigende priser på især gas og el øger kommunens driftsomkostninger. Det er især energiudgifterne på idræts- og svømmehaller, der er steget voldsomt. Halområdet kan på nuværende tidspunkt konstatere et væsentligt merforbrug på grund af de stigende energipriser. Derfor besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget i Odsherred Kommune at indføre en række tiltag (indtil videre for 2022), der skal sænke energiforbruget og omkostningerne:

  • Badetemperatur bliver sænket med 1 grad i alle bassiner i alle svømmehaller
  • Vig Svømmehal lukker for offentlig adgang, men holdes åben for foreninger og skoler
  • Saunaer i alle svømmehaller bliver slukket (trådte i kraft 1. oktober 2022)

Ændringerne træder i kraft fra og med lørdag den 15. oktober 2022.

Yderligere oplysninger

Preben Nielsen, 30 56 00 18

Idrætshaller i Odsherred