Medarbejder i dagtilbud

Ansat i Odsherred Kommune

Læs om vores motionsklub, om vores kunstforening og om de tre sommerhuse, du som medarbejder kan låne.

Feriefonden

Som medarbejder (eller pensioneret medarbejder) i Odsherred Kommune, har du mulighed for at leje et af kommunens feriehuse.

Hvor har Feriefonden feriehuse?

Feriefonden disponerer over tre feriehuse og en lejlighed i Rågeleje (syv uger i løbet af året). 

Udlejning i højsæsonen

Udlejning i sommerhøjsæson samt efterårsferie sker ved lodtrækning, som foretages i februar måned.

I 2024 skal du ansøge om sommerhøjsæsonen (uge 25-35) og efterårsferien (uge 42).

Ansøgningsfristen er mandag den 29. januar 2024 og du kan forvente svar i uge 8, såfremt du har vundet i lodtrækningen. Er der efterfølgende ledige uger i højsæsonen lejes de ud efter ”først-til-mølle-princippet.”

Ansøgningsskemaet sendes til Feriefonden pr. mail til fla@odsherred.dk.

Udlejning uden for højsæsonen

Udenfor højsæsonen kan feriehusene både lejes i hele uger og for kortere tidsrum.

Ønsker du at leje et af husene udenfor lodtrækningsperioden, skal du kontakte en af følgende:

Der er nøglebokse ved de 3 feriehuse, så lejer får tilsendt en kode til nøgleboksen, sammen med andet materiale om feriehuset.

Se selv om huset er ledigt

I ”Outlook” er det muligt at se om feriehusene er lejet ud.

Du skal gå ind i ”Outlook”, klik på ”. . .” nederst på skærmbilledet. I det lille vindue, der kommer op, klikker du på ”Mapper”, under ”Offentlige mapper” klikkes på ”Alle offentlige mapper”. Her finder du så ”Feriefondens feriehuse”. Der er en kalender for hvert hus. Dog ikke Rågeleje, hvor Feriefonden kun råder over 7 uger fordelt hen over året.

Hvis du har Outlook 365, skal du klikke på den ”kasse”, der er i venstre side, så kommer du ind til ”mapper”

Feriefondens bestyrelse

  • Formand: Flemming Andersen – Erhverv, Teknik og Kultur
  • Næstformand: Torsten Garde – Økonomi og Ejendomme
  • Kasserer: Pia Sanggaard Hansen – Voksenteam
  • Sekretær: Marianne Foglmann – Erhverv, Teknik og Kultur
  • Øvrige: Bo Hass Augustsen – Serviceleder – Fårevejle Skole

Kunstforeningen Solvognen

Kunstforeningen Solvognen er for alle ansatte. Du kan blive medlem for et kontingent på 60 kroner om måneden.

En kunstnerisk kommune

Formålet med foreningen er at udstille kunst og kunsthåndværk på de to af de tre administrationscentre, at indkøbe kunst og kunsthåndværk til udlodning blandt medlemmerne samt at formidle kunstforståelse i øvrigt. Baggrunden er, at Odsherred er så rig på kunst og kunsthåndværkere, at det er indlysende, at det også er noget, som er afspejlet i kommunen.

Generalforsamlingen holdes hvert år i december, og her foretages udlodningen med  ét lod pr. medlem. Vinder man ikke lodtrækningen, overgår loddet til næste år, så man altså har to. Vinder du så, har du året efter igen ét lod.

Udstillede kunstnere

Kunstnere udstiller hver måned på Rådhuset og på administrationscentret i Nykøbing Sj. Vil du vide mere om mulighederne for at udstille i Odsherred Kommune, kan du læse folderen "Kunst i kommunen".

Eksempler på arrangementer

Vi har tidligere år blandt andet været på besøg i Huset i Asnæs og på Odsherred Kunstmuseum og hørt om Odsherreds malerne og de udenbys malere, som er udstillet hos os og i Danske Banks Hovedsæde (Erichsens Palæ i København). Vi har også været på Gavnø Slot, hvor vi så slottets kunstudstilling, sommerfuglehuset og den flotte park. 

Motionsklubben MiO

MIO er en motionsklub for ansatte i Odsherred Kommune.

MIO er for alle ansatte i Odsherred Kommune og har hvert år en masse spændende arrangementer for medlemmerne. Det kan være alt fra vandreture, ridning, yoga og meget mere.

Motionsklubbens formål er at motivere de ansatte til motion, arrangere temaer og aktiviteter og informere om forskellige motionsformer, som kan fremme trivsel og velvære.

Kontaktperson er arbejdsmiljøkonsulent Birte Friis Skytte, bfs@odsherred.dk.