Odsherred på kort

Kommunens digitale kortside giver dig mulighed for at få information om matrikelnumre, lokalplaner, vandværker, grundejerforeninger, kommuneplanen, skoledistrikter m.m.

Odsherred Kommunes netkort

Odsherred Kommunes netkort

Du har mulighed for at søge efter en bestemt adresse eller matrikelnummer i kortet.

Du kan også udskrive et kortudsnit eller lave en pdf-fil, disse funktioner ligger i menuen 'Udskriv', se mere under menuen 'Hjælp'.

Kortsiden vises med forskelligt layout, alt efter om du tilgår kortet på en mobilenhed eller på en computer. Mobilvisningen er mere enkel uden alt for mange menuer vist fast på skærmen. De tilgængelige temaer er identiske i de to kortvisninger.

Fejl i GPS-kort

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i den Offentlige Informationsserver. En statslig database med ejendomsdata, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret. Hvis du mener, at en adresse er placeret forkert eller helt mangler, kan du tjekke den på danmarksadresser.dk, inden du kontakter kommunens Center for Erhverv, Teknik og Kultur.

Som supplement hertil indsamler firmaerne også oplysninger ved at målebiler registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en on-line rapportering til de 2 største leverandører af GPS-data: HERE (Garmin GPS m. fl.) og Teleatlas (TomTom GPS m. fl.)

Du kan også navigere vha. Google, enten ved papirudskrifter eller via mobiltelefoner med GPS. Oplever man fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps' kortside, hvor der i øverste venstre hjørne er et ikon med tre streger man trykker på og herefter trykker man ”Send feedback”. 

I ovennævnte løsninger kan du følge fremdriften på den indrapporterede fejl. Men vær opmærksom på, at selvom en fejl er rettet hos kortfirmaet, kan der gå rigtig lang tid før den slår igennem på GPS'en, idet det kræver en opdatering af GPS'ens kort. Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.

Digitale kort og nøjagtighed

Datakvalitet

Når du bruger digitale kort, skal du vide, at kortene kun er vejledende. Dataene kan have forskellig alder/ajourføringsfrekvens og nøjagtighed. Bemærk desuden, at når forskellige typer kortværk (matrikelkort, teknisk kort, temalag, ortofoto o.lign.) vises samtidig og ikke alle temaer er tegnet med samme nøjagtighed betyde det, at der ofte vil være en geografisk unøjagtighed mellem temaerne.

Kortdata stilles til rådighed, som de er, og Odsherred Kommune har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade eller tab, der måtte følge af brug af data.

Matrikelkort

Det digitale matrikelkort skal betragtes som vejledende, da det er behæftet med en usikkerhed på typisk 0,1-4,0 m (afhængigt af område, produktionsmetode, alder og evt. opstået hævd). De praktiserende landinspektører har eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Hvis du ønsker en konkret konstatering af et skel, skal du derfor - for egen regning - kontakte en landinspektør.

Hvis du vil vide mere om matrikelkort, skel, vej m.m. kan du få svar på ofte stillede spørgsmål på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Matrikelkortet har til formål at være en grafisk visning af Matrikelregisteret, således at de enkelte matrikulære arealer kan identificeres, men kortet er ikke nøjagtig hvad angår skellenes geografiske placering - og falder ikke altid sammen med de synlige grænser (som fx hegn/hæk) i landskabet. Matrikelkortet er et oversigtskort og kan derfor ikke alene afgøre et skels beliggenhed.

Det digitale matrikelkort blev produceret i 90'erne. Nogle skel er indlagt efter indmåling af en landinspektør og har en nøjagtighed i kortet på +/- 10 cm. Det drejer sig typisk om de offentlige veje og større udstykninger. Andre skel er indlagt ved digitalisering af de analoge matrikelkort fra 1700-tallet. Her kan nøjagtigheden variere og i nogle områder være +/- 20 m.

Ortofoto

Et ortofoto er et luftfoto, der er georefereret, dvs. korrigeret og bearbejdet, så det er målfast. Et fotos opløsning er afgørende for nøjagtigheden. De nyeste ortofotos har en opløsning på 10 cm. Lidt ældre ortofotos kan have en opløsning på 40-60 cm.