Kørestol

Hjælpemidler

Kontaktoplysninger til hjælpemiddelteamet: Tekniske hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddelteamet