Lynghuset

Lynghuset er en palliativ enhed i Odsherred Kommune. Vi er specialiserede i lindrende behandling til alvorligt syge og døende patienter.

Lynghusets historie

Lynghuset blev oprettet i 2007 som det første kommunale "hospice". Oprettelsen blev til med støtte og opbakning af daværende Byråd samt ide fra sygeplejersker fra Nykøbing Sjællands sygehus.

Der er 10 pladser og 2 IV stuer.

Formålet var og er den dag i dag at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, altså indlæggelser der kunne være undgået.

1 / 0

Hvilke patienter kan komme på Lynghuset

  • Alvorligt syge og døende patienter med særlige behov for lindrende pleje og behandling (palliation). Altid efter aftale med en læge.
  • Lynghuset er ikke nødvendigvis kun til den sidste tid, men også til dig, der har behov for et kortvarigt optimerende ophold fx i forbindelse med kemobehandling/stråler.

Hvilket formål har palliation?

Palliation har det formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.

Hvordan kommer jeg på Lynghuset?

Visitation til Lynghuset foregår via egen læge, sygehus, hjemmesygeplejerske eller palliativ team  i samråd med leder og personale fra Lynghuset.

I samarbejde med Regionen tilbyder vi 2 pladser til IV patienter.

Du er altid velkommen til at ringe og høre om det kunne være aktuelt for dig.

Hvad skal jeg betale for at være på Lynghuset?

Der er en egenbetaling pr. døgn,- kontakt Lynghuset, så kan de fortælle dig, hvor meget det koster. Opholdet er som udgangspunkt tidsbegrænset - vi vurderer individuelt behovet.

Hvem er vi?

I Lynghuset møder du sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. 

Vi tilbyder gerne besøg i borgernes eget hjem, både for at vurdere patienten og for at informere om Lynghuset. Vi er ligeledes i tæt samarbejde med din egen læge, sygehus og det palliative team.

Hjemmesygeplejerskerne er tilknyttet en almen praktiserende læge, der tilser patienterne en gang om ugen.

Hvad skal du medbringe af personlige ejendele?

Du skal medbringe eget tøj og toiletsager, hjælpemidler (fx rollator) samt den medicin, du er ordineret af egen læge.

Døgnrytme og besøg?

Der er ingen faste besøgstider, vi tilpasser døgnrytmen til den enkelte patient.

Hvis du er pårørende

Du er altid meget velkommen som pårørende, og vi ønsker et tæt samarbejde med familierne.

Kontakt

Lynghuset
Højbygårdsvej 14
4573 Højby

31 94 31 47 / 59 66 52 00

lynghuset@odsherred.dk

Du kan sende sikker digital post ved at klikke her

Centerleder

Lene Winther Lysén
lewly@odsherred.dk 
21 19 19 58