Roser i vase på bord Lynghuset

Lynghuset

Lynghuset er en palliativ enhed i Odsherred Kommune. Vi er specialiserede i lindrende behandling til alvorligt syge og døende patienter. Lynghuset er lukket midlertidigt pr. 20. december 2023 og indtil videre.

Lynghuset er midlertidigt lukket indtil videre

Odsherred Kommunes palliative tilbud Lynghuset lukker indtil videre. Det sker efter en hændelse i begyndelsen af december 2023, hvor en praktiserende læge på opfordring af Styrelsen for Patientsikkerhed politianmeldte Lynghuset, og hvor Kommunen siden hjemsendte og fritog et antal medarbejdere for tjeneste.

Efterfølgende blev det besluttet den 12. december 2023 - efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed og for at beskytte medarbejderne - midlertidigt at stoppe for at tage nye palliative patienter ind. I stedet skulle pladserne på Lynghuset fungere som almindelige aflastningspladser for borgere, der eksempelvis venter på en plejehjemsplads eller har alvorlige sygdomsforløb, der medfører behov for en særlig sygeplejeindsats.

Det har nu vist sig, at det pleje- og sygeplejefaglige niveau er under pres grundet sygdomsbetinget fravær. Derfor har direktionen i Odsherred Kommune besluttet at lukke Lynghuset indtil videre.

Den 1. februar 2024 vil Byrådet blive præsenteret for en plan for, hvordan det palliative tilbud på Lynghuset kan genåbnes. Det er tidligere aftalt at Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget på deres møde i marts 2024 skal drøfte rammer, vilkår og indhold på det palliative tilbud på Lynghuset. Denne plan gennemføres uændret.

De tilbageværende 3 borgere, der d.d. er indlagt på Lynghuset, bliver i stedet flyttet til Sejrsbo. Fra den 1. januar 2024 skal der ifølge det vedtagne budget ikke længere være 2 faste aflastningspladser på Lynghuset, hvorfor det samlede antal aflastningspladser i kommunen er upåvirket af under den midlertidige lukning.

De borgere, der har brug for palliativ hjælp, vil i den mellemværende periode enten skulle sendes til hospice eller palliative afdelinger på sygehuset. Der vil fortsat blive givet palliativ behandling på kommunens plejecentre og i Hjemme- og Sygeplejen.

Medarbejderne på Lynghuset vil under den midlertidige lukning skulle arbejde andre steder i kommunen. Medarbejderne vil blive informeret og varslet herom iht. de almindelige ansættelsesretlige regler.

Lynghusets historie

Lynghuset blev oprettet i 2007 som det første kommunale "hospice". Oprettelsen blev til med støtte og opbakning af daværende Byråd samt ide fra sygeplejersker fra Nykøbing Sjællands sygehus.

Der er 10 pladser og 2 IV stuer.

Formålet var og er den dag i dag at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, altså indlæggelser der kunne være undgået.

Glasskilt med Velkommen til Lynghuset
Stort Galleribillede på væg Lynghuset
Opholds/tv stue Lynghuset
Opholdsstue Lynghuset
Keramikvase Lynghuset
Udendørs skilt med Lynghuset
Lynghuset set udefra
1 / 0

Glasskilt med Velkommen til Lynghuset

Hvilke patienter kan komme på Lynghuset

  • Alvorligt syge og døende patienter med særlige behov for lindrende pleje og behandling (palliation). Altid efter aftale med en læge.
  • Lynghuset er ikke nødvendigvis kun til den sidste tid, men også til dig, der har behov for et kortvarigt optimerende ophold fx i forbindelse med kemobehandling/stråler.

Hvilket formål har palliation?

Palliation har det formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.

Hvordan kommer jeg på Lynghuset?

Visitation til Lynghuset foregår via egen læge, sygehus, hjemmesygeplejerske eller palliativ team  i samråd med leder og personale fra Lynghuset.

I samarbejde med Regionen tilbyder vi 2 pladser til IV patienter.

Du er altid velkommen til at ringe og høre om det kunne være aktuelt for dig.

Hvad skal jeg betale for at være på Lynghuset?

Der er en egenbetaling pr. døgn,- kontakt Lynghuset, så kan de fortælle dig, hvor meget det koster. Opholdet er som udgangspunkt tidsbegrænset - vi vurderer individuelt behovet.

Hvem er vi?

I Lynghuset møder du sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. 

Vi tilbyder gerne besøg i borgernes eget hjem, både for at vurdere patienten og for at informere om Lynghuset. Vi er ligeledes i tæt samarbejde med din egen læge, sygehus og det palliative team.

Når man er på ophold i Lynghuset tilses man af anden almen praktiserende læge en gang om ugen.

Hvad skal du medbringe af personlige ejendele?

Du skal medbringe eget tøj og toiletsager, hjælpemidler (fx rollator) samt den medicin, du er ordineret af egen læge.

Døgnrytme og besøg?

Der er ingen faste besøgstider, vi tilpasser døgnrytmen til den enkelte patient.

Hvis du er pårørende

Du er altid meget velkommen som pårørende, og vi ønsker et tæt samarbejde med familierne.

Kontakt

Lynghuset
Højbygårdsvej 14
4573 Højby

31 94 31 47 / 59 66 52 00

Telefonerne er lukket alle dage mellem 11-13

Du kan sende sikker digital post ved at klikke her

Konstitueret Centerleder

Lisbeth Abel Thorsø
liath@odsherred.dk 
59 66 68 58

Her kan du læse om hvilket fagcenter m.m. Lynghuset hører ind under - Kommunens Organisationsdiagram