Visitationsteamet

Visitationsteamet varetager alle myndighedsopgaver omkring vurdering og bevilling af hjælp til borgere i målgruppen

Visitationsteam for ældre varetager alle myndighedsopgaver omkring vurdering og bevilling af hjælp til borgere i målgruppen

Visitation til personlig pleje, praktisk hjælp, bolig, plejebolig med videre

 • Personlig og praktisk hjælp (servicelovens § 83 og servicelovens § 83a)
 • Aflastning (servicelovens § 84)
 • Plejebolig/ældrebolig 
 • Madservice (serviceloven § 83)
 • Pasning af nærtstående (servicelovens § 118)
 • Plejeorlov (servicelovens § 119)
 • Tilskud til sygeplejeartikler og lignende til terminale borgere (servicelovens § 122)
 • Visitation til genoptræning og vedligeholdende træning (servicelovens § 86)

 

Læs folderen 'Hjælp i hjemmet'

Vil du vide mere om, hvad rammerne er for at få hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice? Så er denne folder det bedste sted at starte:
Hjælp i hjemmet

Kontakt og telefontid

Hvis du vil søge om hjælp til et af ovenstående områder, kan du ringe direkte til din visitator mellem 9-10 mandag til torsdag. Se navn og lokalnummer længere nede på siden.

Hvis du ikke ved, hvem din visitator er, kan du ringe på 59 66 57 50 mellem 08.30-10.00 mandag til torsdag. Her kan vi svare på generelle spørgsmål, og oplyse dig om, hvem din visitator er.

Visitationen kan ikke hjælpe dig med Flextrafik.

Hvis du vil søge om handicapkørsel, skal du i stedet ringe til Hjælpemiddelteamet på 59 66 65 89. De har åbent mandage til torsdage 9-10.

Hvis du vil søge om kørsel til træning, læge eller speciallæge, skal du ringe til Træningsteamet på 59 66 56 55. De har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 8-10.

Personligt fremmøde

Der er ikke mulighed for personligt fremmøde, uden at du har en forudgående telefonisk aftale.

Ved behov for hjælp udenfor telefontiden

Ring 59 66 57 00 og følg vejledningen

Elektronisk kontakt

Virksomhed/Myndighed

Send e-mail til visitationsteam@odsherred.dk (fælles postkasse til samtlige visitatorer, der kan sendes sikker post til denne mail).

Borger

Er du borger/privatperson, skal du logge ind med MitID for at sende sikker post ved at klikke på linket Send sikker mail til Visitationsteam

Afdelingsleder

Sara Davies
59 66 57 31
sacn@odsherred.dk

Visitatorer

Visitatorerne er opdelt efter, hvornår du har fødselsdag.

Du kan ringe direkte mellem 08.30-10.00, træffes vedkommende ikke, er du velkommen til at indtale en besked.

Hvis du har fødselsdag:

 • 1- 4. i måneden, kontakt Nadia Johansen - 59 66 57 17
 • 5. i månederne januar til juni, kontakt Dorthe Pedersen - 59 66 57 52
 • 5. i månederne juli til december, kontakt Katrine Christiansen - 59 66 52 48
 • 6 - 9. i måneden, kontakt Grethe Andersen - 59 66 57 16
 • 10 - 13. i måneden, kontakt Ditte Klint - 59 66 57 11
 • 14 - 17. i måneden, kontakt Lene Hansen - 59 66 57 26
 • 18 – 21. i måneden, kontakt Annie Ellegaard 59 66 57 27
 • 22. i månederne januar til juni, kontakt Annie Ellegaard 59 66 57 27
 • 22. i månederne juli til december, kontakt Cecilie Olsen - 59 66 57 35
 • 23 - 25. i måneden, kontakt Cecilie Olsen - 59 66 57 35
 • 26 - 28. i måneden, kontakt Katrine Christiansen - 59 66 52 48
 • 29 - 31. i måneden, kontakt Dorthe Pedersen- 59 66 57 52

Her kan du se hvilket fagcenter Visitationen hører ind under - Kommunens Organisationsdiagram