Visitationsteamet

Visitationsteamet varetager alle myndighedsopgaver omkring vurdering og bevilling af hjælp til borgere i målgruppen

Visitationsteam for ældre varetager alle myndighedsopgaver omkring vurdering og bevilling af hjælp til borgere i målgruppen

Visitation til personlig pleje, praktisk hjælp, bolig, plejebolig med videre

 • Personlig og praktisk hjælp (servicelovens § 83 og servicelovens § 83a)
 • Aflastning (servicelovens § 84)
 • Plejebolig/ældrebolig 
 • Madservice (serviceloven § 83)
 • Pasning af nærtstående (servicelovens § 118)
 • Plejeorlov (servicelovens § 119)
 • Tilskud til sygeplejeartikler og lignende til terminale borgere (servicelovens § 122)
 • Visitation til genoptræning og vedligeholdende træning (servicelovens § 86)

Kontakt og telefontid

Hvis du vil søge om hjælp til et af ovenstående områder, kan du ringe direkte til din visitator mellem 9-10 mandag til torsdag. Se navn og lokalnummer længere nede på siden.

Hvis du ikke ved, hvem din visitator er, kan du ringe på 59 66 57 50 mellem 9-13 mandag til torsdag. Her kan vi svare på generelle spørgsmål, og oplyse dig om, hvem din visitator er.

Visitationen kan ikke hjælpe dig med Flextrafik.

Hvis du vil søge om handicapkørsel, skal du i stedet ringe til Hjælpemiddelteamet på 59 66 65 89. De har åbent mandage til fredage 9-12.

Hvis du vil søge om kørsel til træning, læge eller speciallæge, skal du ringe til Træningsteamet på 59 66 56 55. De har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 8-10.

Personligt fremmøde

Der er ikke mulighed for personligt fremmøde, uden at du har en forudgående telefonisk aftale.

Ved behov for hjælp udenfor telefontiden

Ring 59 66 57 00 og følg vejledningen

Elektronisk kontakt

Send e-mail til visitationsteam@odsherred.dk (fælles postkasse til samtlige visitatorer, der kan sendes sikker post til denne mail).

Send sikker mail til Visitationsteamet.

Afdelingsleder

Sara Davies
59 66 57 31
sacn@odsherred.dk


Visitatorer

Visitatorerne er opdelt efter, hvornår du har fødselsdag.

Du kan ringe direkte mellem 9-10, træffes vedkommende ikke, er du velkommen til at indtale en besked.

Hvis du har fødselsdag:

 • 1.,2.,3. eller 4. i måneden, kontakt Nadia Johansen - 59 66 57 17
 • 5. i månederne januar til juni, kontakt Nadia Johansen - 59 66 57 17
 • 5. i månederne juli til december, kontakt Ditte Klint Andersen - 59 66 57 11
 • 6., 7., 8., eller 9. i måneden, kontakt Grethe Andersen - 59 66 57 16
 • 10., 11.,eller 12. i måneden, Ditte Klint Andersen - 59 66 57 11
 • 13.,14.,15. eller 16. i måneden, kontakt Lene Hansen - 59 66 57 26
 • 17. i månederne januar til juni , kontakt Lene Hansen 59 66 57 26
 • 17. i månederne juli til december, kontakt Annie Ellegaard - 59 66 57 27
 • 18.,19.,20. eller 21. i måneden, kontakt Annie Ellegaard - 59 66 57 27
 • 22.,23., eller 24. i måneden, kontakt Cecilie Olsen - 59 66 57 35
 • 25. i månederne januar til juni, kontakt Cecilie Olsen - 59 66 57 35
 • 25. i månederne juli til december, kontakt Dorthe Pedersen - 59 66 57 52
 • 26.,27.,eller 28., kontakt Katrine Christiansen - 59 66 52 48
 • 29.,30. eller 31., kontakt Dorthe Pedersen- 59 66 57 52

 

Her kan du læse og se hvilket fagcenter som Visitationen hører ind under - tryk her