Organisation

Arbejdsmiljø, Arkivering, Borgerrådgivning, Sekretariatet, Digitalisering, Elever og uddannelse, GIS og data, HR, Informationssikkerhed, IT, Jura, Kommunikation og Løn

Velkommen til vores center

Odsherred Kommune
Center for Organisation
Nyvej 22
4573 Højby
EAN: 5798 0075 21721

kommune@odsherred.dk

Centerchef

Thure Jørgensen
59 66 66 48

Enheder i Center for Organisation