Løntilskud- og fleksjobrefusion

Er du arbejdsgiver og har en ansat i løntilskud eller fleksjob, kan du søge om refusion fra kommunen.

Vær opmærksom på, alle tilskud skal søges på NemRefusion.

NemRefusion har udarbejdet første version af vejledningen til virksomheder og selvstændige i forbindelse med løntilskud- og fleksjobrefusion via NemRefusion. Du kan se vejledningen ovenfor i linket.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af arbejdsgiverens arbejdsgang i NemRefusion. Vejledningen vil løbende blive opdateret.

Dokumentation i form af lønsedler skal indsendes på virksomhedsrefusion@odsherred.dk.