NemRefusion

Med NemRefusion skal du som arbejdsgiver foretage digitale indberetninger af sygefravær til kommunen og barselsfravær til Udbetaling Danmark for dine ansatte.

Med NemRefusion er der to muligheder for indberetning - enten via den forbedrede indberetningsdialog på virk.dk eller via system-til-system adgang. Du er ikke tvunget til kun at benytte den ene indgang. Hvis dit lønsystem kan levere en del af indberetningen, kan du færdiggøre resten via webdialogen på Virk.dk.