Tilladelse

Hvilke tilladelser har du brug for?

Vi tilbyder hurtigsvar på forespørgsler og målrettet vejledningsforløb, så du kan få afklaret de lovgivningsmæssige rammer inden du søger en myndighedstilladelse.

Vi tilbyder nu, at du som virksomhed kan få en hurtig afklaring på et spørgsmål i erhvervssager, fx inden køb af ejendom, byggeprojekter eller andet. Det kalder vi en forespørgsel – og dem behandler vi indenfor 4 arbejdsdage. En forespørgsel giver netop en hurtig afklaring på et konkret spørgsmål, men det er ikke det samme som komplet sagsbehandling eller en endelig afgørelse. Men du kan bruge det til at få foreløbig afklaring på noget, du er i tvivl om inden du træffer en beslutning. 

Vejledningsforløb

Derudover tilbyder vi nu virksomheder et vejledningsforløb inden du indsender en byggesagsansøgning. Vores sagsbehandlere hjælper dig med at afklare rammer, vilkår, mulighederne og begrænsningerne i et projekt.

Det vil gøre det muligt for dig at indsende en fuldt oplyst ansøgning (byggeansøgning, miljøansøgning), så vi så kan sagsbehandle din ansøgning rigtigt allerede første gang – uden at vi efterfølgende skal bruge hinandens tid på at bede om og eftersende manglende bilag. 

Byggesagskoordinator, erhverv

Lars Holger Nielsen