Den politiske ambition for Odsherred frem mod 2022 er: ’Odsherred skal være et attraktivt sted at placere og udvikle sin virksomhed’.

Den ambition er omsat til en række indsatser inden for 5 områder:

  • Stærke virksomheder = et sundt samfund
  • Kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder
  • Best-in-class kommunal erhvervsservice
  • Bedre bosætningsmuligheder
  • Forretningsudvikling der bidrager til vækst

Den kommende Erhvervsstrategi 2023-2028 er under udarbejdelse. Du kan læse den gældende strategi her:

Erhvervsstrategi 2019-2022

Erhvervsstrategi 2019-2022

Erhvervskonsulent

Anette Friis

Erhvervskonsulent

Claus Rolsted