Landbrug og natur i Odsherred, hvor co2-udledningen skal nedbringes i samarbejde mellem landbruget og kommunen.

Kom godt i gang med CO2-regnskab på din bedrift

Odsherred Kommune vil inspirere til flere klimatiltag på kommunens landbrugsbedrifter. Derfor kan landmænd søge om støtte til udarbejdelse af CO2-regnskab i ESGreen Tool Climate.

Om ESGreen Tool Climate

ESGreen Tool Climate er udviklet specifikt til landbruget og beregner den aktuelle klimabelastning som antal CO2-ækvivalenter for hele landbrugsbedriften. Herudover giver værktøjet et overblik over hvilke CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.

Værktøjet er udviklet af forsknings- og udviklingsorganisationen SEGES og kan vise hvordan ændringer af eksempelvis foder, gødning og nye teknologier kan påvirke klimaaftrykket på den enkelte bedrift.

 

Støtte til rådgivning

Landmænd som opretter abonnement på ESGreen Tool, kan få udfærdiget et indledende CO2-regnskab, som trækker på centrale registerdata fra eksempelvis gødningsregnskabet.

Odsherred Kommune giver mulighed for at få en ESG-rådgiver tilknyttet CO2-regnskabet. Forløbet giver mulighed for at den tilgængelige data bliver kvalitetssikret igennem en verificering. Herudover bliver der på baggrund af CO2-regnskabet udarbejdet et handlekatalog for bedriften, som opstiller forskellige mulige tiltag med varierende investeringsbehov og klimaeffekt.

Vær opmærksom på at dette regnskab ikke udgør en fuld ESG-rapport, men udelukkende rapporteringen på CO2 under ’Environmental’

Inspirations- og erfaringsmøde

Som afslutning på forløbet deltager landmænd, som har modtaget støtte til rådgivning, i et afsluttende erfarings- og inspirationsmøde. Her inviteres også alle øvrige landmænd i kommunen, så flest muligt får gavn af de erfaringer og den viden som de deltagende landmænd har fået.

Sidst men ikke mindst, vil der være fokus på hvordan handlekataloget omsættes til nye tiltag på bedrifterne!

Datoen for inspirationsmødet fastlægges, når deltagerne er fundet.

Ansøgningsproces

For at deltage skal du sende et udfyldt ansøgningsskema til klima- og proceskoordinator Marie Klintrup på markl@odsherred.dk

Odsherred Kommunes klimateam udvælger løbende blandt ansøgerne de bedrifter, som bliver tildelt støtte til rådgivningsforløb. 

Det er en betingelse for deltagelse, at landmanden forud for rådgivningsforløbet opretter abonnement på det ESGreen Tool Climate.  Landmanden betaler selv udgifter forbundet med abonnementet.