Fjernvarme potentialeområder med forstørrelser

Tidligere potentialeområder

I varmeplanen blev der oprindelig udlagt 5 områder som potentialeområder for fjernvarme. Yderligere undersøgelser har vist at fjernvarme ikke er en rentabel løsning, og de er derfor aflyst igen.

Odsherred Forsyning har i efteråret 2023 udarbejdet en screening af de fem områder, der blev udlagt som fjernvarme potentialeområder i varmeplanen.

De fem tidligere potentialeområder er: Bråde-Hølkerup, Havnebyen, Høve, Lumsås og Strandhuse

Screeningen viser desværre, at der med de nuværende forudsætninger, ikke er hverken samfunds- eller selskabsøkonomisk rentabelt at etablere fjernvarme i de fem områder. 

Det er derfor blevet besluttet at aflyse udpegningerne, som potentialeområder.

Det betyder at:

  • der med de nuværende forudsætninger ikke arbejdes på at etablere fjernvarme i områderne
  • det igen er muligt at søge tilskud til varmepumpe i de nu aflyste potentialeområder

Alle boligejere indenfor områderne har fået brev om aflysningen i slutningen af 2023.

På denne side har vi samlet relevant information ift. aflysningen af potentialeområderne.

Nu hvor fjernvarme ikke bliver en mulighed, planlægger vi at afholde lokale informationsmøder i foråret 2024, hvor boligejere indenfor de aflyste områder, men også andre interesserede kan høre mere om mulige opvarmningsteknologier, tilskud til at skifte varmetype mv. Her vil vi også kunne fortælle om muligheden for mindre fælles varmeløsninger, hvis en klynge husstande alle skal have udskiftet fyret og er interesseret i en fælles løsning.

 

Mindre fælles varmeløsning

Der kan være visse fordele ved at gå sammen enten en klynge huse eller et mindre lokalområde om en mindre fælles varmeløsning. Det kan fx være et fælles jordvarmesystem - også kaldet termonet. De individuelle varmeløsningers krav om f.eks. plads eller afstand til naboskel kan være svære at leve op til, når man bor tæt. I de tilfælde kan man overveje at gå sammen med sine naboer om en varmeløsning, hvor I deler både udgifter til og udbytte af løsningen.
Læs mere på vores side om Fælles varme og Energifællesskaber
Landejendom ved Maglehøj

Individuel opvarmning

Overvejer du at udskifte din nuværende opvarmningsform med en anden, billigere eller mere miljøvenlig individuel opvarmningsform, kan du finde inspiration på denne side. Her har vi samlet information om de forskellige teknologier, tilskudsmuligheder mv.
Læs mere om individuelle opvarmningsløsninger