råge, sort fugl

Råger

Odsherred Kommune har en del rågekolonier i bymæssige områder, som giver anledning til gener. Fuglene er fredet og kan kun reguleres i særlige tilfælde.

Råger og rågekolonier nær boliger og i byer kan være til stor gene. Meget tyder på at rågerne i højere grad end tidligere foretrækker bymiljøer til deres kolonier. Deres støjende adfærd, især i forårsmånederne, betyder at de om ofte er til irritation for de nærmeste naboer. 

Råger er en del af den danske natur og kan ligesom husskader og andre dyr larme ganske meget. Vi appellerer til at fuglene accepteres som en del af vores miljø og ikke lægges unødigt for had. 

Nogle gange giver en koloni dog anledning til væsentlige problemer for naboerne.

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg: https://odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.