Arter til gene

Her kan du læse om de dyr, som du kan føle dig generet af ved dit hus. Hvis du har rotter på din ejendom, har du pligt til at melde det til kommunen, men kommunen bekæmper ikke andre dyr.