Skilte i det åbne land

Der er begrænsninger for opsætning af skilte. Skilte må ikke skæmme landskabet, genere trafikken eller hindre lovlig adgang. Langs veje og i beskyttede områder skal du søge om tilladelse.

Odsherred Kommune værner om landskabet og borgernes muligheder for at færdes på veje og stier. Skilte skal være oplysende uden at være skæmmende og i strid med lovgivningen.

Hvor må man opsætte reklame og propaganda?

I det åbne land er der et generelt forbud mod opsætning af reklame og propaganda. Der er dog en række undtagelser bl.a.:

  • Skilte i umiddelbar tilknytning til virksomheder - se afsnittet om virksomheder i det åbne land
  • Skiltning ved arrangementer – se afsnittet om lejlighedsskiltning
  • Skilte om salg af grunde og virksomheder i erhvervsområder – se afsnittet om skilte i erhvervsområder
  • kampagneskilte fra Rådet for Sikker Trafik
  • Valgplakater i forbindelse med folkeafstemninger

Hvad er det åbne land?

Det åbne land er de områder der, der ligger uden for byer og bymæssig bebyggelse.

Hvilken type skilte gælder reglerne for?

Reglerne gælder for alle typer skilte i det åbne land. De gælder også for reklamer på biler, ladvogne og halmballer.

Virksomheder i det åbne land

Lejlighedsskiltning

Lejlighedsskiltning er midlertidige reklameskilte og plakater i forbindelse med for eksempel byfester, festivals, cirkus og tivoli.

I det åbne land må du opsætte reklamer for dit arrangementer af højst en uges varighed.

  • Skiltene må tidligst opsættes 14 dage før arrangementet.
  • Skiltene skal nedtages senest 1 uge efter arrangementet.

For arrangementer der gentages løbende fx ugentlige loppemarkeder, kan du maksimalt opsætte lejlighedsskiltning i samlet set 8 uger.

Skilte i erhvervsområder

Kontakt

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.