Sø med vandplanter

Etablering og oprensning af søer

Du kan etablere eller oprense søer og vandhuller til gavn for naturen i Odsherred Kommune. Du skal have kommunens tilladelse, inden du starter arbejdet.

Ønsker du flot og varieret natur på din ejendom, kan du etablere en ny sø eller oprense et tilgroet vandhul.

Etablerer du en ny sø, eller får du et tilgroet vandhul oprenset, forbedrer du levevilkårene for plante- og dyrelivet på din ejendom markant.

Du skal søge tilladelse, inden du starter arbejdet.

Din ansøgning skal indeholde: 

  • Ejers navn, adresse, telefonnummer og evt. mail
  • Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og evt. mail, hvis ansøger ikke er ejer
  • Fuldmagt fra ejer, hvis ansøger ikke er ejer
  • Projektområdets beliggenhed matr.nr. eller adresse
  • En beskrivelse af projektet bl.a. omfang og karakter.
  • Formålet med projektet
  • Indtegning af projektet på luftfoto
  • Hvis projektet omfatter oprensning af søer, skal placering af oprenset materiale oplyses

Ansøgning sendes til natur@odsherred.dk eller postadresse Odsherred Kommune, Naturteamet, Nyvej 22, 4573 Højby

Søg tilskud til vådområder og vandhuller

Hvert år bruger Naturstyrelsen en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vådområder og vandhuller. Du kan læse mere og ansøge her.
Læs om tilskud her

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.