Gør naturen bedre

Vil du være med til at gøre en indsats for at naturen i Odsherred bliver endnu bedre? Læs her om muligheder for at anlægge søer, bekæmpe invasive arter, anlægge skov og mere.