Privat naturpleje

Du kan hjælpe de truede og sjældne arter i Odsherred ved at gøre en aktiv indsats og udføre naturpleje. Mange naturområder trænger til pleje i form af rydning eller græsning.

Din indsats nytter

Du kan finde inspiration og få vejledning i nogle af de foldere og vejledninger, vi har samlet i links her på siden. 

I Odsherred findes mange sommerhusområder på tidligere hede- og overdrevsarealer. Uanset hvor du bor vil din ejendom kunne tilføre naturen værdi fx som levested for blomster og insekter.

Mange grundejere og grundejerforeninger plejer deres arealer for at bevare eller genskabe naturværdien. Det kan fx være et område med lyng ud til stranden.

Naturpleje, der ændrer en beskyttet naturtype, fx rydning af et tilgroet overdrev, kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen kan dispensere til ændring af et naturareal, hvis det forbedrer naturens tilstand.

Ved mindre arbejder er det normalt ikke nødvendigt at søge dispensation. Vedligeholder du dine arealer, fx ved at rydde uønsket opvækst, beskære og lignende, skal du ikke søge dispensation.

Du må kun ændre et naturområde, når du har fået dispensation af kommunen. Spørg gerne kommunens Naturteam om din indsats kræver tilladelse og få et råd med på vejen.

Genopretning af natur

Naturgenopretning betyder, at man genskaber en tidligere naturtilstand. Eksempler kunne være:

  • etablere våde enge
  • restaurere vandløb
  • rydde og hegne tilgroede, værdifulde naturtyper
  • renovere kulturhistoriske seværdigheder

På Naturplejeportalen finder du mere information om plejemetoder og meget mere.

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.