Invasive arter og problemarter

Odsherred Kommunes natur og landskaber er truet af invasive arter. Kæmpebjørneklo og rynket rose er blandt de planter som både kommunen og du som lodsejer enten skal eller bør bekæmpe.