Rynket rose

Rynket rose breder sig hurtigt og kvæler den oprindelige, danske natur langs Odsherreds kyster. Rosen, som i folkemunde kaldes hybenrose, kommer oprindeligt fra Nordøstasien.

Hvorfor fjerner vi rynket rose?

Rynket rose fortrænger i den danske natur. Den har især spredt sig langs kysterne. Når rosen er blevet stor overskygger den nemt de mindre planter. De små, hjemmehørende kystplanter forsvinder og resulteret er et artsfattigt plantesamfund. Færre plantearter betyder også færre dyr og insekter, som f.eks. sommerfugle og fugle.

Rynket rose er importeret til Danmark fra det nordøstlige Asien. Derfor har planten ikke nogen naturlige fjender, som kan holde den i ave. Dens uhæmmede vækst truer vores oprindelige natur, og mange grundejere har, ligesom kommunen på udvalgte steder, valgt at bekæmpe planten.

Hvad kan du gøre?

Vi vil meget gerne opfordre alle til at hjælpe med at få bekæmpet de invasive arter i Odsherred Kommune. Gå praktisk til værks.

  • Tag en grensaks og handsker med på turen og gør livet surt for de invasive arter. Husk at få tilladelse fra grundejeren til din indsats.
  • Overtal din grundejerforening til at lave en fælles indsats.

I nogle tilfælde vil kommunen gerne indgå i konkrete samarbejdsprojekter. Husk at du altid er velkommen til at kontakte Naturteamet i Center for Erhverv, Teknik og Kultur for vejledning eller hjælp.

Metoder - du kan scrolle i skemaet

Bekæmpelsesmetode

Fordele

Ulemper

Hvordan

Hvornår

Hvor ofte

Manuel optrækning

Skånsom og anvendelig hvor der er løs eller sandet jord

Ikke egnet til store bevoksninger

Spade eller gyvelsnapper

Fra april og resten af året

Løbende

Maskinel optrækning

God ved spredte bevoksninger

Bekosteligt

Minigraver eller traktor med kæder, saks, planteløfter eller lign.

Sommerhalvåret

1 gang, med evt. gentagelse

Opgravning

Effektiv ved store bevoksninger

Kan være skadende i beskyttede naturområder

Gravemaskine eller minigraver

Hele året på nær i forårsmånederne på grund af ynglende småfugle

1 gang, med evt. gentagelse

Slåning

Egnet på jævnt terræn

Vil ikke udrydde rosen, men holde den nede

Kratrydder, slagleklipper eller grønthøster

April-maj for første slåning

3-4 gentagelser i løbet af vækstsæsonen

Harvning

Egnet til mindre bevoksninger på relativt jævne arealer. Skånsom metode. 

Skal gentages nogle gange over sæsonen og i flere år. Kræver nedklipning først

Traktor eller ATV med fræser/harve

Nedskæring i tidligt forår. Harvning i vækstsæsonen

2-3 gange i løbet af vækstsæsonen. Gentages i 3-5 år

Græsning

Egnet på større arealer, særligt beskyttet natur

Bekosteligt at etablere. Omkostninger ved dagligt tilsyn med dyrene. Heste er ikke egnede. Ikke alle dyr spiser af roserne

Hegn, strømkilde, vandforsyning

Gerne helårsgræsning

Minimum 5-10 år

Tildækning

Mindre bevoksninger og svært tilgængelige steder

Kan forekomme uskønt ved brug af fibertex, plastfolie og lign.

UV-tæt Fibertex, plastfolie, sten eller træstykker

Dækkes efter nedskæring i foråret

Skal være tildækket i min. 2 år

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.