Eg med sommerfuglen Sørgekåbe

Skovrejsning

Odsherred Kommunes klimaplan har en målsætning om 600 ha ny skov inden 2030. Både klimaet og naturen kan have gavn af mere skov, men det er ikke alle steder i kommunen du må rejse ny skov.

Hvordan får jeg biodiversitet i min nye skov?

Du kan lave ny skov ved at tilplante, så eller lade skoven så sig selv. Hvis du ønsker den bedste natur på din grund med mange forskellige fugle, insekter og pattedyr, anbefaler vi at du lader skoven komme af sig selv, eller bruger hjemmehørende træarter, og gerne en blanding af flere forskellige, som for eksempel stilk-eg, skovfyr, seljepil, bævreasp og fuglekirsebær.

Hvis du planter træer der blomstrer vil der være mad til insekter, som tiltrækker et rigt fugleliv. Ved at plante et bredt skovbryn med slåen, tørst, tjørn, hunderoser og andre hjemmehørende arter af buske kan du give blandt andet sommerfugle et sted at søge føde, og et sted for fugle og pattedyr at skjule sig.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.