Solnedgang set fra Disbjerg

Kommunal naturpleje

Som lodsejer og plejemyndighed for en række naturområder arbejder Odsherred Kommune for, at bevare eller forbedre områdernes natur- og landskabsværdier og mulighederne for at opleve områderne.

Odsherred Kommune er lodsejer og plejemyndighed for en række naturområder og fredede områder.

Rammerne for kommunens indsats er de til enhver til afsatte budgetter, de love og regler, som er gældene fx specifikke fredningsafgørelser, naturbeskyttelsesloven, lov om husdyr, lov om miljømål. Desuden forvaltes området i henhold de politiske beslutninger og kommunens vedtagne naturkvalitetsplan fra 2018.

Generelt ønsker kommunen at sikre langvarige løsninger for de enkelte områders pleje. Ekstensiv græsning eller høslæt er de mest benyttede metoder for at sikre mod tilgroning, der generelt er et problem i naturområder, der efterlades uden pleje.

Kommunen samarbejder med en række dyreholdere.

Områder med græsning som naturpleje

Områder med anden form for naturpleje

Listen er ikke komplet, men indeholder de væsentligste kommunalt ejede naturområder

Ægholm Plantage
Kommunens Miljø- og Klimaudvalg har besluttet at udlægge plantagen som urørt skov. I området er der shelterplads og gode muligheder for vandreture.

Klintebjerg
Kommunen ejer store dele af de kystnære fredede områder ved Klintebjerg, som er præget af overdrev og som er levested for Hugorm, Stålorm, Markfirben mv. Kommunen rydder i begrænset omfang opvækst. Der er gode adgangs- og parkeringsmuligheder, om end færdsel op til stierne på toppen af bruddet er vanskelig.

Klinten ved Høve
Klinten vest for Høve Skov, er en del af fredningen af Veddinge Bakker. De kystnære skrænter blev ryddet i 2018 for en massiv opvækst af især slåen og rynket rose. Der er gode parkerings- og adgangsmuligheder i området.

Lang Agre - Høje Sten
Kommunen ejer en gammel græsmark med et fortidsminde kaldet Høje Sten på Ordrup Næs. Kommunen får af og til udført pleje i form af høslæt på arealet.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.