Naturgrunde og vilde haver

Odsherreds natur er unik, og især mange sommerhusgrunde ligger i gamle naturområder, som det ikke kunne betale sig at opdyrke. Læs mere om hvad du kan gøre for at forbedre og bevare disse naturværdier.

Gør en indsats for sommerhusgrundens naturindhold

Odsherred Kommunes Grønne Råd har igennem nogle år forsøgt at få fokus på sommerhusområdernes natur og hvordan ejere og brugere af områderne kan forbedre naturen og få gode oplevelser. 

Du kan finde inspiration og få vejledning til naturpleje i nogle af de foldere og vejledninger, vi har samlet nedenfor. 

Odsherreds lille Vilde

Læs folderen hvis du ønsker nemme og simple tips og tricks til hvordan du får mere natur på din grund, og hvordan du finder ud af hvilket naturtype der er på din ejendom.
Odsherreds lille Vilde

I Odsherred findes mange sommerhusområder på tidligere hede- og overdrevsarealer. Uanset hvor du bor vil din ejendom kunne tilføre naturen værdi fx som levested for blomster og insekter.

Mange grundejere og grundejerforeninger plejer deres arealer for at bevare eller genskabe naturværdien. Det kan fx være et område med lyng ud til stranden.

Se fx Danmarks Naturfredningsforening Odsherred gode råd og links.

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.