Døde dyr på stranden

Odsherred Kommune fjerner opskyllede døde sæler på kommunalt ejede strande

Det er led i naturens gang, at der af og til skyller vilde døde dyr op på strandene. I vinterperioden vil mange af de svage dyr dø og give plads til nye dyreunger.

Hvis der ligger en død sæl eller et dødt marsvin på en velbesøgt strand, vil det i sommervarmen hurtigt give anledning til gener.

Det er kun større døde dyr fra strandende, der er mulighed for at fjerne. Døde fugle m.v. fjernes typisk ikke fra strandene.

Døde sæler og marsvin

Naturstyrelsens vildtkonsulent i Vestsjælland, Henrik Jørgensen træffes på tlf. 72 54 32 72 (mobil 22 61 77 61)  eller via e-mail hej@nst.dk. Han er interesseret i oplysninger om døde sæler, hvaler, marsvin mv., da Naturstyrelsen er med til at overvåge de vilde dyrs sundhedstilstand.