Badevand

Odsherred har 160 km kystlinje langs Sejerø Bugt, Kattegat og Isefjord.