Toiletbygningen på Nordstrandsvej. Der er blå himmel.

Offentlige toiletter

I Odsherred Kommune har vi en række offentlige toiletter som du finder i byerne og på strandene.

Åbningstider

Toiletterne er åbne fra 1. april til 31. oktober og i den periode tilgængelige alle dage kl. 6-23.

De helårsåbne toiletter er tilgængelige alle dage kl. 6-23, dog ikke 31. december og 1. januar. De fleste toiletter er uopvarmede og på grund af risiko for frostskader, holdes de lukkede om vinteren.

Se skiltningen på de enkelte toiletter.

 

Vi betaler i fællesskab for toiletterne

Driften af Odsherred Kommunes offentlige toiletter finansieres af kommunekassen og borgernes skattebetaling.

Pas derfor godt på faciliteterne og efterlad dem i samme stand, som du gerne vil møde dem.

Problemer med toiletter

Du skal benytte "Giv et praj" hvis du oplever problemer med toiletter eller adgangsforhold.

Måske er der allerede en anden borger, som har rettet henvendelse om samme problem. Det vil du opdage i "Giv et praj" systemet.

Person tager billede med sin mobil af et skilt hvor der står Nakke på. Nogle bøller har skrevet "OST" med graffiti, så det ligner, at der står "Nakkeost".

Stødt ind i noget? Giv os et praj!

Systemet "Giv et praj" kan bruges til at tippe Odsherred Kommune om fejl og mangler i gadebilledet og på de kommunale veje og stier - enten via en app på telefon/tablet eller direkte på siden. Du kan anvende "Giv et praj" til bl.a.: Offenlige toiletter, huller i vejen, væltede skilte, fejl på signalanlæg og gadebelysning, problemer med oversigtsforhold, glasskår på parkeringspladser, fyldte vejriste mv.
Giv et praj