Badevand

Badevandsprøver

Mellem den 1. juni og den 1. september tages prøver på strandene. Se resultaterne herunder.

Odsherred Kommune får taget prøver af badevandet på nedenstående strande. Alle prøver udtages og analyseres af et eksternt laboratorium. På Odsherred Kommunes forside vil vi opdatere nyheder, hvis badning frarådes på en strand.

Badevandsprøver 2023

Strand

Dato

Temp

E.coli

Enterokokker

Nekseløvej

16-08

19,1o

<15

15

Sanddobberne

16-08

19,2o

15

<15

Vraget

16-08

18,3o

46

<15

Syd for Brokkenhøj

16-08

18,5o

<15

<15

Veddinge Strand

16-08

17,5o

<15

<15

Høve Strand v/skoven

16-08

18,2o

30

61

Høve offentlig strand

16-08

17,7o

15

<15

Hønsinge Lyng

16-08

17,4o

<15

<15

Lumsås Sønderstrand

16-08

18,6o

46

<15

Burvænget

16-08

18,7o

160

<15

Østervang

16-08

18,8o

15

<15

Yderby Lyng Hyldebo

16-08

18,4o

<15

<15

Yderby Lyng Strandvej

16-08

18,8o

<15

<15

Restaurant Kattegat

16-08

17,8o

<15

<15

Sonnerup Skov

15-08

18,0o

<15

<15

Egenæsvej

15-08

21,4o

15

<15

Ordrup Strand

16-08

17,7o

<15

<15

Gudmindrup Lyng

16-08

18,4o

<15

<15

Klintsø Kanalstranden

15-08

18,2o

15

<15

Topvej Vesterlyng

15-08

17,9o

30

<15

Nordstrandsvej v/p-plads

15-08

18,6o

15

<15

Skærbyvej

15-08

19,5o

<15

<15

Stranden v/Lynghusvej

15-08

19,8o

<15

<15

Telegrafvejen

15-08

18,8o

<15

<15

Skanse Tværvej

15-08

19,0o

<15

<15

Toldbodvej

15-08

18,9o

15

<15

Nakkehage

15-08

19,3o

<15

15

Strandhuse

15-08

21,7o

15

<15

Unnerød Huse

15-08

19,5o

<15

<15

Kongsøre Skov

15-08

19,9o

<15

<15

Abildøre Strand Øst

15-08

21,4o

<15

<15

Strandlyvej

15-08

20,2o

<15

<15

Plejeruphuse

15-08

19,9o

94

<15

Hvad betyder tallene

Så mange bakterier må der være i badevandsprøven før kommunen drøfter sagen med Styrelsen for Patientsikkerhed:

Skema badevand

Generelt om badevandsprøver

På alle strande tager vi 4 prøver i løbet af badesæsonen.

Prøvetagning og analyse fortages af et laboratorium. Prøverne analyseres for tarmbakterierne E. coli og Enterokokker. Når en prøve bliver taget, går der 2-3 dage før resultatet er klart. Derfor giver resultatet af prøven et øjebliksbillede af vandkvaliteten på dagen for udtagningen af prøven.

Der findes ikke grænseværdier for den enkelte badevandsanalyse, men viser den aktuelle prøve, at antallet af E. coli er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden. 

Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i enkelte situationer vurdere at badevandets kvalitet er så ringe, at vi skal fraråde badning. I de tilfælde sætter vi skilte op på den enkelte badestrand så badegæster bliver orienteret.

Når resultatet af en omprøve viser at badevandskvaliteten er i orden igen, tager vi skiltene ned.

HUSK – en prøve viser kun et øjebliksbillede, og resultatet er 2-3 dage undervejs.

Gode råd

Du skal altid være opmærksom på de udløb der er ved et badeområde.

Ved kraftige regn hændelser kan vandløb og dræn være forurenet med spildevand.

Det anbefales derfor at man ikke bader lige efter et kraftigt regnvejr, hvis man er vidende om at der er dræn eller vandløb i nærheden. Dræn og vandløb ved strandende er beskrevet i strandens badevandsprofil. 

Der er andre steder hvor der er risiko for forurening af badevandet. Det kan fx være ved havne eller ud for områder hvor meget overfladevand samles.

Kontakt

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.