Badevandsprofiler

En badevandsprofil beskriver flere forhold omkring badevandsområderne:

  • Strandens klassifikation (Udmærket, God, Tilfredsstillende eller Ringe)
  • Omgivelserne
  • De sundhedsmæssige risikofaktorer
  • Udløb fra dræn og vandløb eller andre mulige forureningskilder
  • Foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed

Klassifikation

En klassifikation af en strand viser at badevandet har overholdt en grænse for indholdet af bakterier inden for de sidste 4 år. Klassifikationen er beregnet ud fra en statistisk metode.

Badevandsprofiler for de enkelte strande ses herunder.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.