Det vand du drikker i dag, kan være lige fra nogle få år gammelt til flere hundrede år gammelt. Derfor vil det vi tilfører jordlagene i dag, måske påvirke kvaliteten af drikkevandet for vores børn og børnebørn.

Hvad kan du gøre for at beskytte grundvandet?

Når det regner bliver der dannet nyt grundvand, og du kan passe godt på det hvis du:

  • Undlader at bruge sprøjtemidler - både i haven, på flisearealer, i indkørsler med videre.
  • Sørger for at opbevare og bruge kemiske stoffer, som f.eks. olie, terpentin, benzin osv. på en forsvarlig måde (sådan at der ikke kan ske spild på jorden, selvom der går hul i en dunk, eller hvis der er en dunk, der vælter).
  • Hver opmærksom på, hvad du hælder ud i din kloak - især hvis du ikke er tilsluttet kommunens kloak. For her vil der være mulighed for at spildevandet kan siver ned i jorden. Derfor er det vigtigt at bruge miljøvenlige rengøringsmidler mv. og undlade at hælde miljøfremmede stoffer direkte i kloakken.

Hvad gør kommunen for at beskytte drikkevandet?

Det arbejde kommunen gør for at beskytte grundvandet omfatter for eksempel:

  • Indsatsplaner for vandværker og deres indvindingsopland.
  • Deltagelse i kampagner om grundvandsbeskyttelse.
  • Forsøg på at minimere antallet af dybe boringer gennem den daglige administration af lovgivningen.
  • Tilsyn med virksomheder og landbrug for at undgå, at deres aktiviteter har negativ indvirkning på grundvandsdannelsen

Grundvandsbeskyttelse

Fakta om grundvand

Grundvandet er typisk mellem 50 -100 år gammelt.
Omkring 100 boringer lukkes om året, og heraf skyldes en tredjedel, at der bliver fundet pesticider og miljøfremmede stoffer i vandet.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.