Vandet kommer

Nykøbing Sj og Øster Lyng vil i stigende grad være i risiko for at opleve stormflod med oversvømmelse.

Svanerne er fløjet videre...

Vandet Kommer-kampagnen var en del af høring om borgeropbakning til kystbeskyttelsen af Nykøbing Sj og Østerlyng. Høringsperioden udløb d. 24. april og administrationen samler og bearbejder nu alle de modtagne høringssvar. Tak til alle der har givet deres mening til kende og deltaget i de forskellige arrangementer.

Sagen forventes at blive fremlagt for Klima og Miljøudvalget på udvalgsmøde d. 11. juni 2024, hvor høringssvarene også vil blive tilgængelige som bilag til sagsfremstillingen på https://dagsordener.odsherred.dk/. Her beslutter udvalget, om det på baggrund af borgernes tilbagemeldinger skal indstilles til Byrådet, om administrationen skal arbejde videre med et kystbeskyttelsesprojekt. Byrådet forventes at behandle sagen på sit møde 25. juni.

Stormflodsrisiko i Nykøbing Sj og Øster Lyng

Vandstanden i havene stiger. Siden år 1900 er vandet omkring Danmark steget mere end 20 cm og forventningen er, at det vil fortsætte med at stige fremover.

Stormflodsrisiko helt op til Nykøbing Sj Station

Når vandstanden bliver højere, stiger risikoen for stormflod.

Hvis en storm blæser havvand ind i Isefjord, og vinden slår om i Øst, vil vandet fra Nykøbing Bugt kunne slå ind over diget ved Ringholm og trække op i byen og på Øster Lyng.

Ca. 700 boliger og sommerhuse risikerer at blive oversvømmet.

Det eksisterende dige har holdt vandet væk indtil nu. Men fremtidige vandstigninger og storme vil presse vandet over diget og op i Nykøbing Sj og Øster Lyng.

Høring for berørte grundejere

HØRINGSPERIODEN ER OVRE Alle høringssvar vil blive offentliggjort ifm. den politiske behandling. Det er endnu ikke fastlagt hvornår det kommer på dagsordenen. Byrådet ønsker at afdække hvorvidt der er bred opbakning til at arbejde videre med et kystbeskyttelsesprojekt. Derfor kan berørte grundejere komme med bemærkninger frem til onsdag den 24. april.
Læs mere om høring ifm. et oversvømmelsesprojekt

Det skete i Sydøstsjælland i oktober 2023

Det nuværende dige ved Ringholm blev bygget efter omfattende oversvømmelser i 1902 og 1935. Diget har siden holdt vandet ude, men med den stigende vandstand vil det ikke fortsætte med at være nok. Diget vil ikke kunne klare en stormflod med 2-2,5 meter over normal vandstand ligesom den, der ramte områder i Sydøstsjælland og Møn i oktober 2023

Det bliver dyrt, hvis vi ikke gør noget

For alle, der bor i området, giver det risiko for:

  • Skader på huse, haver og genstande, der bliver ramt af stormflod
  • Tab af ejendomsværdi pga. stormflodsrisiko
  • Det kan også blive sværere at sælge sit hus
  • Dyrere husforsikring
  • Øgede offentlige omkostninger til reparation af veje, elforsyning m.m. efter stormflod

Kortet viser de områder, der risikerer at blive oversvømmet ved en stormflod og det foreslåede sikringsanlæg, som beskytter mod oversvømmelse op til 2,5 meter.

Et spørgsmål om rettidig omhu

Kommunens forslag er at beskytte Nykøbing Sj og Øster Lyng mod vandstigninger op til 2,5 meter igennem en stormflodssikring ved havnen og langs kysten (jf. kortet). Etableringsomkostningerne anslås til ca. 38 mio. kr. Det er mange penge, men langt billigere end de omkostninger, en oversvømmelse vil medføre.

Vandet kommer – vi bør sikre os

Udgiften til stormflodssikringen skal fordeles blandt de ca. 700 husstande, som den vil beskytte mod oversvømmelse. Det siger kystbeskyttelsesloven. Den præcise pris og fordeling er endnu ikke fastlagt.

Vi ved, havet stiger. Vi ved, risikoen for voldsomt vejr og stormflod øges. Vandet kommer, vi ved bare ikke hvornår. Vi bør sikre Nykøbing Sj og Øster Lyng, inden det går galt.

Vil du høre mere?

Gummistøvletur lørdag den 17. februar - AFHOLDT

Vi starter ved Café Nokken kl. 10 og slutter i Pakhus 2, Vesterbro Torv, hvor vi byder på en kop kaffe.

På turen ser vi på områderne med risiko for oversvømmelse. Undervejs er der korte oplæg om stormflodsrisiko og -sikring med mulighed for at stille spørgsmål.

Lokalhistoriker Claus Marcussen tager os med en tur i arkiverne, når han fortæller om oversvømmelsen i 1935.

Tilmeld dig gerne til gummistøvleturen på markl@odsherred.dk senest mandag den 12. februar kl. 12.

Infostand i Algade den 16. og 30. marts AFHOLDT

Mød medarbejdere fra Odsherred Kommune ved informationsstanden i Algade, Nykøbing Sj lørdag den 16. marts og lørdag den 30. marts kl. 10-12.

Se planer og tegninger for stormflodssikringen. Stil spørgsmål om både risiko og løsningen.

Borgermøde i Nykøbing Sj. Badmintonhal den 9. april - AFHOLDT

Kom til borgermøde om stormflodssikring tirsdag den 9. april kl. 17.30-19.30 i Nykøbing Sj Badmintonhal, Savværksvej 1A.

Byrådet har besluttet at gennemføre en borgerinddragende proces for afsøgning af opbakning til en helhedsløsning for oversvømmelsessikring af Nykøbing Sj og Øster Lyng.

På borgermødet vil der være mulighed for at give sin mening til kende og stille spørgsmål til medlemmer af Byrådet.