Vandet kommer

Nykøbing Sj og Øster Lyng vil i stigende grad være i risiko for at opleve stormflod med oversvømmelse.

Gummistøvletur 17. feb. er lukket for tilmeldinger

Vi har fået utroligt mange tilmeldinger til gummistøvleturen den 17. ferbuar og for at sikre at deltagerne får en god oplevelse, har vi lukket for tilmeldinger.

Husk at der er mulighed for at høre mere i kommunens informationsstand i Algade lørdag d. 16. marts kl. 11-13 og borgermøde d. 9. april kl. 17.30-19.30 i Pakhuset. Læs mere om arrangementerne nederst på denne side.

Stormflodsrisiko i Nykøbing Sj og Øster Lyng

Vandstanden i havene stiger. Siden år 1900 er vandet omkring Danmark steget mere end 20 cm og forventningen er, at det vil fortsætte med at stige fremover.

Stormflodsrisiko helt op til Nykøbing Sj Station

Når vandstanden bliver højere, stiger risikoen for stormflod.

Hvis en storm blæser havvand ind i Isefjord, og vinden slår om i Øst, vil vandet fra Nykøbing Bugt kunne slå ind over diget ved Ringholm og trække op i byen og på Øster Lyng.

Ca. 700 boliger og sommerhuse risikerer at blive oversvømmet.

Det eksisterende dige har holdt vandet væk indtil nu. Men fremtidige vandstigninger og storme vil presse vandet over diget og op i Nykøbing Sj og Øster Lyng.

Høring for berørte grundejere

Byrådet ønsker at afdække hvorvidt der er bred opbakning til at arbejde videre med et kystbeskyttelsesprojekt. Derfor kan berørte grundejere komme med bemærkninger frem til 24. april.
Læs mere om høring ifm et oversvømmelsesprojekt

Det skete i Sydøstsjælland i oktober 2023

Det nuværende dige ved Ringholm blev bygget efter omfattende oversvømmelser i 1902 og 1935. Diget har siden holdt vandet ude, men med den stigende vandstand vil det ikke fortsætte med at være nok. Diget vil ikke kunne klare en stormflod med 2-2,5 meter over normal vandstand ligesom den, der ramte områder i Sydøstsjælland og Møn i oktober 2023

Det bliver dyrt, hvis vi ikke gør noget

For alle, der bor i området, giver det risiko for:

  • Skader på huse, haver og genstande, der bliver ramt af stormflod.
  • Tab af ejendomsværdi pga. stormflodsrisiko.
  • Det kan også blive sværere at sælge sit hus.
  • Dyrere husforsikring.
  • Øgede offentlige omkostninger til reparation af veje, elforsyning m.m. efter stormflod.

Her kommer vandet
Kortet viser de områder, der risikerer at blive oversvømmet ved en stormflod og det foreslåede sikringsanlæg, som beskytter mod oversvømmelse op til 2,5 meter.

Et spørgsmål om rettidig omhu

Kommunens forslag er at beskytte Nykøbing Sj og Øster Lyng mod vandstigninger op til 2,5 meter igennem en stormflodssikring ved havnen og langs kysten (jf. kortet). Etableringsomkostningerne anslås til ca. 38 mio. kr. Det er mange penge, men langt billigere end de omkostninger, en oversvømmelse vil medføre.

Vandet kommer – vi bør sikre os

Udgiften til stormflodssikringen skal fordeles blandt de ca. 700 husstande, som den vil beskytte mod oversvømmelse. Det siger kystbeskyttelsesloven. Den præcise pris og fordeling er endnu ikke fastlagt.

Vi ved, havet stiger. Vi ved, risikoen for voldsomt vejr og stormflod øges. Vandet kommer, vi ved bare ikke hvornår. Vi bør sikre Nykøbing Sj og Øster Lyng, inden det går galt.

Vil du høre mere?

Gummistøvletur lørdag den 17. februar - LUKKET

Vi starter ved Café Nokken kl. 10 og slutter i Pakhus 2, Vesterbro Torv, hvor vi byder på en kop kaffe.

På turen ser vi på områderne med risiko for oversvømmelse. Undervejs er der korte oplæg om stormflodsrisiko og -sikring med mulighed for at stille spørgsmål.

Lokalhistoriker Claus Marcussen tager os med en tur i arkiverne, når han fortæller om oversvømmelsen i 1935.

Tilmeld dig gerne til gummistøvleturen på markl@odsherred.dk senest mandag den 12. februar kl. 12.

Infostand i Algade den 16. marts

Mød medarbejdere fra Odsherred Kommune ved informationsstanden i Algade, Nykøbing Sj lørdag den 16. marts kl. 10-12.

Se planer og tegninger for stormflodssikringen. Stil spørgsmål om både risiko og løsningen.

Borgermøde i Pakhuset den 9. april

Kom til borgermøde om stormflodssikring den 9. april kl. 17.30-19.30 i Pakhuset, Vesterbro Torv, Nykøbing Sj.

Byrådet har besluttet at gennemføre en borgerinddragende proces for afsøgning af opbakning til en helhedsløsning for oversvømmelsessikring af Nykøbing Sj og Øster Lyng.

På borgermødet vil der være mulighed for at give sin mening til kende og stille spørgsmål til medlemmer af byrådet.