Et vandløb med udyrkede bræmmer langs begge sider.

Beskyttelse af vandløb

Her kan du læse om bræmmer, der skal beskytte vandløb og søer mod udvaskning og udskridning.

Langs naturlige eller målsatte vandløb i landzone, må der ikke i en afstand af 2 meter fra den øverste kant af vandløbet ske dyrkning, jordbehandling, plantning og ændring af terræn. Denne 2 meter bræmme skal betragtes som en del af vandløbet.

2 meter-bræmmen udmåles fra det sted, hvor breddens øverste kant mødes med marken. Skråningen mod vandløbet eller søen tæller således ikke med i 2 meter-bræmmen.

Du må gerne slå hø på 2 meter-bræmmen.

Hvis der er græssende dyr på den tilstødende mark, skal hegnet som udgangspunkt stå uden for den dyrkningsfri bræmme. Det kan dog fremgå af vandløbsregulativet, at hegnet kan stå tættere på vandet.

Beskytter vandløb og søer

Formålet med bræmmerne er at beskytte vandløb og søer mod udvaskning og udskridning fra de nærmeste dyrkede arealer. Plantevæksten på bræmmen kan endvidere være med til at bortskygge noget af grøden i vandløbet, og dermed nedsætte vedligeholdelsesbehovet og forbedre vandmiljøet.

Telefon

Du kan ikke ringe til os i Vandteamet, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.