Vand på terrasse

Vand på grunden

Har du problemer med vand på grunden, så undersøg først om dine dræn virker eller om det har regnet så meget, at vandløbet ikke med det samme kan aflede alt vandet.

Hvis der står vand på din grund, så undersøg først om dine dræn virker eller om det har regnet så meget, at vandløbet ikke med det samme kan aflede alt vandet.

Se videoen her om vand og vandløb og dine pligter som bredejer.

Vandteamet henstiller til, at grundejerne i første omgang selv undersøger, om vandproblemerne skyldes, at et dræn eller en grøft er tilstoppet, eller om det blot er den ekstraordinære megen regn.

Læs mere under "Vandløbsvedligeholdelse".

Vil du klage over manglende vandløbsvedligeholdelse?

Hvis en grundejer svigter sin vedligeholdelsespligt, skal du kontakte grundejeren og fortælle om problemet med vand.

Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte kommunen, som kan give påbud til de ansvarlige for vandløbsvedligeholdelsen.

Se mere i folderen "Rejse en vandløbssag" og "Fejl i rørlagte vandløb".

Søg tilladelse til dræning

Hvis der ikke er vandløb eller dræn i området, kan du søge om tilladelse til dræning af din ejendom.

Se mere under "Ændring af vandløb". Her er også ansøgningsskemaer.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.