Sommerhus i Odsherred

Den nye postlov

Den 1. januar 2024 kommer der en ny postlov. Det får ikke betydning for placeringen af din postkasse i sommerhusområde, som der ellers var lagt op til.

Postkasseanlæg bliver frivilligt i ældre sommerhusområder

I slutningen af juni 2023 vedtog et bredt flertal af partier i folketinget en aftale om fremtidens post. Rammerne for den kommende lov lagde op til, at sommerhusområder opført før 1973 skulle have postkasseanlæg i lighed med de sommerhusområder, der er opført efter 1973.

På baggrund af indkomne høringssvar, der bl.a. udtrykte bekymring for plads til placering af disse anlæg, er det besluttet at gøre ordningen om postkasseanlæg frivilligt.

Nuværende postlov

I den nugældende postlovs § 8 står der:

Stk. 3. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel. I fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg. Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.

Hvad betyder ændringen for mig?

I det oprindelige udspil lagde forligspartnerne op til, at det blev obligatorisk at opsætte et postkasseanlæg i sommerhusområder etableret før 1973. Det er imidlertid ændret til en frivillig ordning, derfor behøver det ikke betyde noget for dig som sommerhusejer.

Hvis jeres grundejerforening alligevel ønsker at opsætte postkasseanlæg, skal I søge hos Vejmyndigheden på trafik@odsherred.dk