Grundejerforeninger

En grundejerforening er en forening af grundejere i et bestemt afgrænset område

En grundejerforening står typisk står for administrationen af fællesveje, pleje af fællesarealer, kloakering, beskæring, snerydning og gade- eller vejbelysning.

Spørgsmål og svar om grundejerforeninger

Grundejerforeningerne på netkortet

vores netkort kan du se en oversigt over:

  • grundejerforeninger for helårshuse
  • grundejerforeninger for sommerhuse
  • andelsboligforeninger

Du kan se kontaktoplysninger på den enkelte grundejerforening ved på kortsiden at klikke på "i" (står for "information").

Mangler din grundejerforening?

Er din grundejerforening ikke opført, er der sket ændringer i bestyrelsen, eller mangler der kontaktoplysninger, skal du udfylde nedenstående formular for at komme med på listen.

Du skal være opmærksom på, at dine oplysninger bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. Hvis oplysningerne (eller nogle af dem) ikke må offentliggøres, skal du sende en e-mail til Marianne Foglmann, mf@odsherred.dk.