Byfornyelse

Odsherred Kommunes byråd arbejder for en høj kvalitet i det byggede miljø. En række projekter og puljer skal være med til at udvikle byområderne.

Vi arbejder i Odsherred Kommune på at sikre kommunens kulturhistoriske miljøer og arkitektoniske kvaliteter. Til det hører også, at vi øger kendskabet til disse. Vi arbejder samtidig på sikre, at byer og landsbyer har uderum, som understøtter et levende og trygt by- og landsbymiljø.

Odsherred Kommune har desuden fokus på, at den ældre boligmasse fornyes eller fjernes afhængig af tilstand og kvalitet.

Arkitektur

Odsherred Kommune skal være et godt, og smukt sted at bo. Smukke, særegne byer og landsbyer har en positivt afsmittende effekt på de mennesker der bebor dem, og på de omkringliggende landområder. Derfor arbejder vi med en arkitekturpolitik. Vær med på Borgernet Odsherred
Odsherred Kommunes arkitekturpolitik

Områdefornyelse Nykøbing Sj

Følg med i projektet om områdefornyelse i Nykøbing Sj
Områdefornyelse Nykøbing Sj

Asnæs byfornyelse

Vær med i byfornyelsen i Asnæs
Asnæs byfornyelse

Vig byfornyelse

Vær med i byfornyelsen i Vig
Vig byfornyelse

Læs mere om byfornyelse og de forskellige statslige muligheder på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.