Enghaven i Asnæs

Områdefornyelse og Bygningsfornyelse

Byfornyelse handler om renovering, nedrivning og forskønnelse af forsamlingshuse og nedslidte boliger og deres omgivelser – såsom torve, pladser, parker og friarealer.

Tilskud til bygningsfornyelse

Gennem økonomisk støtte i bygningsfornyelsespuljen med op til 33 % af udgifter til renoveringsprojekter af klimaskærm på private ejendomme, vil Odsherred Kommune understøtte og skabe nogle endnu smukkere opholds- og byrum i Odsherred.  

Du kan derfor nu søge om tilskud til renovering af klimaskærm for bygninger i hele kommunen, med særlig fortrinsret for bygninger med kulturhistoriske værdier. 

I områdefornyelser Asnæs og Vig er der afsat særskilte midler til bygningsfornyelse med fokus på de SAVE-registrerede bygninger og bevaringsværdige miljøer i disse byer. Bygninger som endnu ikke har en SAVE-registrering, men er opført før 1960 kan også komme i betragtning til bygningsfornyelse.  

Orienteringsmøde

Der inviteres til et orienteringsmøde om bygningsfornyelse den 21. august i Vig forsamlingshus kl. 19-21. Alle er velkomne til at komme og høre mere om bygningsfornyelse i Odsherred.

Søren Vadstrup fra det Kgl. Akademi kommer og fortæller om byfornyelseslovens regler for tilskud samt gode råd til istandsættelse af bygningernes klimaskærm og der laves byvandring, hvor der kigges på eksempler.

Byfornyelsen håber, at mange vil benytte denne mulighed for at høre mere om muligheden.

Ansøgning

  • Første ansøgningsrunde:
    Onsdag den 5. juli - tirsdag den 15. august 2023 
  • Anden ansøgningsrunde:
    Fredag den 1. september 2023 – torsdag den 15. februar 2024 

Du kan læse mere om bygningsfornyelse i Administrationsgrundlaget. 

For at ansøge om tilskud skal du hente og bruge ansøgningsskemaet herunder. Udfyldte ansøgningsskemaer sendes til plan@odsherred.dk 

Vi behandler ansøgninger løbende og du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 4 uger. 

Områdefornyelser i Odsherred

Byfornyelse bygger på frivillighed og tager udgangspunkt i det private initiativ og privat medfinansiering. Der er i øjeblikket 3 områdefornyelser i gang i Odsherred. Områdefornyelse Nykøbing Sj der blev sat i gang i 2016 og områdefornyelser i Asnæs og Vig der blev igangsat i 2021. 

Vi bruger Borgernet Odsherred til at at kommunikere om Områdefornyelserne.

Igangværende projekter

Læs mere om byfornyelse og de forskellige statslige muligheder på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.