Byggesagsgebyr

Se gebyrerne for at få behandlet din byggesagsansøgning og hvad der bliver tager betaling for.

Byggesagsgebyr er 870 kroner per time fra 1. januar 2024. 

Den enkelte kommune har pligt til at udarbejde en intern instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Instruksen skal indeholde kommunens retningslinjer for opkrævning og kontering af gebyrer samt retningslinjer for opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen.

Odsherred Kommune har politisk besluttet, at der opkræves gebyrer efter tidsforbrug for alle typer byggesager med hjemmel i byggelovgivningen/bygningsreglementet, jf. BR18 § 39. Opkrævningen sker således efter medgået tid, hvor tidsforbruget baseres på det konkrete tidsforbrug i
hver enkelt sag.

Odsherred Kommune opkræver gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet.

En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og afslag.

Der opkræves gebyr, hvis ansøger annullerer og tilbagekalder sin ansøgning.

Der opkræves ikke gebyr, hvis sagen afvises på grund af eksempelvis mangelfuld ansøgning og der ikke er foretaget byggesagsbehandling.

Kontakt

Telefon

Byggesags tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 8.00-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Fremmøde

Nyvej 22
4573 Højby
Book et møde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail