Elreduktion

Odsherred Kommune er ikke forpligtet til at udfylde et skema eller sende en mail til dit elselskab vedr. registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR.

Odsherred Kommune er ikke forpligtet til at udfylde et skema eller sende en mail til dit elselskab vedr. registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR.

Elselskaberne har selv ansvar for at fremsøge den dokumentation, de har brug for. Det gælder også de ansøgninger de modtager om reduktion af elafgift.

Kommunernes Landsforening (KL) har været i dialog med Green Power Denmark, som er interesseorganisation for mange elselskaber. Formålet har været, at elselskaberne opretter adgang til de offentlige og gratis BBR-oplysninger. Dette er tilsyneladende ikke sket på trods af, at de enkelte elselskaber har haft mulighed for dette siden 2019, hvor BBR-data blev offentligt tilgængelige.

KOMBIT, kommunernes it-fællesskab, har derfor udviklet et simpelt og midlertidigt opslagsværk. Dette kan elselskaberne og alle andre anvende gratis indtil slutningen af 2023. Herefter skal elselskaberne selv have en løsning på plads.

Opslagsværket viser BBR-data direkte fra BBR-registret. Opslagsværket er frit tilgængeligt og ses her: Gis4Mobile. Se vejledning nedenfor.

Såfremt dit elselskab ikke vil fremsøge data herfra, må vi henvise til elselskabets eget ansvar for at fremsøge data på anden vis.

Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på, at du skal sikre dig, at din BBR-registrering er opdateret. Det kan du gøre ved at gå ind på BBR’s hjemmeside Ret BBR, hvor du kan gennemgå og rette dine oplysninger.

Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.